Opublikowano:

Okna pasywne

By osiągnąć jak najlepszy współczynnik izolacyjności całego budynku, dębowe okna pasywne zostały zamontowane na konsolach poza licem muru. Inwestycja ta została zrealizowana w domu jednorodzinnym  w Siedlcach.