Opublikowano:

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Delegatura w Siedlcach.

…..cóż mogłoby być lepszą reklamą/rekomendacją, jak nie realizacja zamówienia do siedziby konserwatora zabytków….