Instrukcje obsługi, konserwacji.

Szanowni Państwo!

Gratulujemy Państwu zakupu nowych okien/drzwi i za zaufanie, którym nas Państwo obdarzyli.

Aby zadowolenie Państwa z nowego produktu długo trwało, przygotowaliśmy dla tych produktów instrukcję obsługi, konserwacji i utrzymania dobrego stanu technicznego. Podobnie jak np. Państwa samochód, również okna wymagająpewnych zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych. Stosując się do naszych zaleceń, będą Państwo mogli długo cieszyć się z dobrze funkcjonujących okien i drzwi.

Podane zalecenia będą mogli Państwo wykonywać samodzielnie. Alternatywą jest zlecenie przeprowadzenia prac konserwacyjnych naszej firmie.

Chętnie dostarczymy Państwu również dodatkowych informacji.

Życzymy Państwu zadowolenia z nabytych okien i drzwi.

Instrukcje obsługi, konserwacji i utrzymania dobrego stanu technicznego dla drewnianych okien i drzwi

 1. Zalecenia po montażu/ – w czasie budowy
 • Ochrona elementów

Prosimy o zwrócenie uwagi na prawidłową ochronę wszystkich elementów w czasie całego czasu budowy!

 • Oklejanie odpowiednimi taśmami

W celu uniknięcia uszkodzeń do obklejania okien w czasie budowy stosować taśmy klejące nadające sięwyłącznie do powierzchni z akrylu.

 • Czyszczenie szyb

Nie dopuszczać do uszkodzeń powierzchni szyb.

Naklejki i zabrudzenia usunąć najpóźniej 3 miesiące po montażu okien, ponieważ promieniowanie słoneczne sprawia, że te zakryte powierzchnie staną się matowe.

 • Czyszczenie silikonu

Silikon całkowicie twardnieje dopiero po 3-4 tygodniach. Dlatego też wszystkie miejsca pokryte silikonem należy przemywać dużą ilością wody (z delikatnym środkiem czyszczącym) i bez wywierania nacisku. W ten sposób unika się tzw. „efektu ścierania gumką”, czyli wycierania cząsteczek silikonu z powierzchni..

 • Czyszczenie powierzchni drewnianych

Sprawdzić powierzchnie na uszkodzenia. Miejsca uszkodzone od razu samodzielnie usunąć (patrz wskazówki dot. konserwacji) lub zlecić to fachowcowi. Powierzchnie oczyścić dopiero po ok. 6 tygodniach. Zabrudzeń nie należy przy tym usuwać poprzez intensywne pocieranie na sucho. w ten sposób może dojść do uszkodzenia powierzchni.

 • Intensywne wierzenie

W celu uniknięcia usterek i negatywnej reakcji konstrukcji drewnianej konieczna jest wystarczająca i obejmująca duże powierzchnie wentylacja pomieszczeń (szczególnie w fazie budowy). Pozostawienie uchylonego okna nie wystarcza.

 • Faza budowy

Podczas fazy budowy należy unikać wysokiej wilgotności powietrza (>55 %). Z reguły wystarcza odpowiednie przewietrzanie. Poza tym można zastosować urządzenia osuszające o odpowiednio dużej mocy.

 1. Instrukcja obsługi

Niniejszy rozdział zawiera wskazówki dot. prawidłowej i bezpiecznej obsługi okna i drzwi balkonowych.

 

 

 

 

 

Położenie zamknięte skrzydła

 

 

 

 

 

 

 

 

Położenie otwarte skrzydła

 

 

 

 

 

 

 

 

Położenie uchylone skrzydła

 

 

 

 

Zwrócić uwagę na następujące źródła niebezpieczeństwa!

 

 

 

 

 

 

Nie wprowadzać żadnych przedmiotów w szczelinę pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą!

 

 

 

 

 

 

 

Uważać przy otwieraniu skrzydła. Niebezpieczeństwo zranienia w wyniku silnego podmuchu wiatru!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uważać, aby części ciała nie zostały zakleszczone w szczelinie pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą!

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie dociskać okna w kierunku ościeża!

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie obciążać dodatkowo okna!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uważać przy otwieraniu skrzydła. Niebezpieczeństwo wypadnięcia!

 

 

 

 1. Pielęgnacja okuć

Państwa okna i okna balkonowe są wyposażone w wysokiej jakości okucia rozwierano-uchylne. Te okucia należy regularnie kontrolować na uszkodzenia, odkształcenia i prawidłowe osadzenie; jest to ważne ponieważ niektóre z tych okuć posiadają właściwości wpływające na bezpieczeństwo.

W celu zapewnienia bezusterkowego i wygodnego działania okien opisane niżej prace konserwacyjne należy wykonywaćco najmniej raz do roku.

 • Części okuć posiadające właściwości wpływające na bezpieczeństwo należy sprawdzić na mocne osadzenie i zużycie. Jeżeli to konieczne, dociągnąć śruby i zlecić wymianę wadliwych części fachowcowi.
 
Poz.: A, C, D Miejsca smarowania mające wpływ na działanie

 

Poz.: B Miejsca smarowania mające wpływ na bezpieczeństwo
 • Części ruchome, miejsca zamknięć, zamykacze należy naoliwiać lub nanosić na nie odpowiedni smar (nadają siędo tego takie środki smarownicze jak np. olej penetrujący – bez silikonu).
 • W czasie malowania, lakierowania powierzchni należy uważać, aby nie pokryć np. części okuć.
 • Okucia okien powinny być tak ustawione, aby ich obsługa nie sprawiała trudności. Ustawienia powinien dokonaćfachowiec.
 1. Pielęgnacja i konserwacja powierzchni drewnianych

Obowiązuje następująca zasada: “Pielęgnować zamiast malować“

To znaczy, że regularna i prawidłowa pielęgnacja wydłuża okres, po zakończeniu którego konieczne jest ponowne malowanie okien w celach konserwacyjnych; wydłuża ona również znacznie okres eksploatacji okna.

To zupełnie normalne, że powierzchnie wystawione na działanie warunków atmosferycznych (także powierzchnie z metalu i tworzyw sztucznych) wymagają odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych.

Już po samym montażu, a potem w rocznych odstępach należy sprawdzać powierzchnie wszystkich elementów na uszkodzenia.

Jak należy prawidłowo pielęgnować powierzchnie?

 1. Czyszczenie powierzchni

Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne okna (również powierzchnie przylgi) należy czyścić dużą ilością wody zmieszanej z łagodnym środkiem myjącym, takim ja np. neutralne mydło (zalecamy rezygnację ze środków chemicznych).

Aby uniknąć stałych uszkodzeń należy zrezygnować ze stosowania środków szorujących, wełny stalowej, gąbek szorujących, ostrzy itd..

Czyszcząc powleczone powierzchni, należy zrezygnować z tarcia, szorowania, jak również stosowania żrących środków myjących. Wszystkie te działania i środki powodują uszkodzenie powłok.

 1. Nanoszenie mlecza

Po czyszczeniu na elementy okna należy nanieść specjalne mleczko pielęgnujące (dostępne u producenta okien). Takie mleczko polepsza wygląd powłoki malarskiej, jest dobrą ochroną przed czynnikami atmosferycznymi i sprawia, że powierzchnie okna wyglądają estetyczniej.

W czasie tych czynności należy zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia powierzchni.

Wskazówki dot. prawidłowej pielęgnacji powierzchni:

 • Jasne powłoki malarskie wymagają częstszych czynności pielęgnacyjnych
 • Uszkodzenia powierzchni należy jak najszybciej usunąć.
 • Co 3 miesiące przeprowadzać kontrolę powierzchni na uszkodzenia.
 • Miejsca podlegające większemu zużyciu – np. dolny skos krawędzi skrzydeł lub miejsca z drewna o przekroju czołowym należy pielęgnować o czyścić częściej.
 • Stosować wyłącznie farby i środki pielęgnacyjne o wysokiej jakości

Jak należy prawidłowo konserwować powierzchnie?

 • Stwierdzone wady powłoki malarskiej natychmiast usunąć i poprawić (ważne!), bo wad tych później nie będzie można albo w ogóle usunąć, albo ich usunięcie związane będzie z dużym nakładem pracy i kosztów.
 • W wymaganych odstępach czasu powierzchnie należy oczyścić na zewnątrz i wewnątrz, lekko oszlifować i pokryćtylko raz warstwą lakieru, który zastosował również producent okna. U producenta okien można się dowiedzieć , jaki typ lakieru został zastosowany.
 • Uszkodzenia należy usuwać natychmiast. W ten sposób można uniknąć uszkodzeń drewna spowodowanych wnikającą wodą.
 1. Wietrzenie

„Prawidłowe wietrzenie“ oznacza zdrowsze mieszkanie i oszczędności ogrzewania!

Aby uniknąć zbierania się wody na szybach termicznych, wilgotnych ścian w mieszkaniu, plam spowodowanych pleśnią lub grzybami w rogach pokojów itd., zalecamy stosowanie się do następujących wskazówek:

 • Rano wietrzyć wszystkie pomieszczenia przez 20-30 minut!
 • W zależności od wykorzystania pomieszczeń, wietrzyć je również w ciągu dnia 3-4 razy przez 15 minut.!
 • Ponieważ okno w pozycji uchylonej nie zapewnia prawidłowego wietrzenia, okna należy szeroko otworzyć. W tym czasie należy wyłączyć ogrzewanie!

 

RENOWACJA STOLARKI DREWNIANEJ

Z biegiem lat stolarka drewniana wymaga odświeżenia powłoki lakierniczej czy regulacji lub naprawy okuć. Dlatego świadczymy także kompleksowe usługi w zakresie konserwacji i renowacji stolarki okiennej i drzwiowej. Oferujemy Państwu profesjonalnie wykonaną usługę, przy krótkich terminach realizacji. Więcej informacji na ten temat uzyskają Państwo w naszym biurze handlowym.