Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków

Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową wynika z prawa europejskiego. Zobowiązania państw członkowskich Unii Europejskiej zapisane w dyrektywie 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków zostały wprowadzone do polskiego prawa przez nowelizację ustawy Prawo budowlane. Celem wprowadzenia obowiązku sporządzania świadectw jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budownictwie. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik będzie mógł określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany z zapotrzebowaniem na energię.

źródło: www.mi.gov.pl

W 2009 roku firma nasza rozszerzyła swoją ofertę o  świadectwa charakterystyki energetycznej budynków. Wykonujemy certyfikaty energetyczne zarówno dla budynków mieszkalnych jak i usługowo-handlowych. Wszelkie szczegóły na temat sporządzenia dokumentu dla Państwa budynku można uzyskać w naszych biurach handlowych.